TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

многоканальный +38 (048) 752-85-58

отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” Контакты отдела продаж ООО  ОЛИС +38 (067) 511-29-99, отдел продаж +38 (067) 485-19-95

отдел “Лабораторное оборудование” отдел - Лабораторное оборудование +38 (067) 899-47-97

отдел Экспорта оборудования Отдел Экспорта +38 (068) 939-65-85

отдел Сервиса Сервис Олис - Вайбер и Вотсап +38 (096) 714-46-61

Agregatowa linia do produkcji kaszy do przetwórstwa gryki o wydajności 24 t/doba

Kompletna linia do produkcji kaszy jest przeznaczona do przetwarzania ziarna gryki na szybko gotujące się kasze z całych i uszkodzonych ziaren..
Moc zainstalowana odbiorników prądu - 63,5 kW. Zużycie pary wodnej pod ciśnieniem do 0,6 MPa na tonę przetwarzanego ziarna wynosi nie więcej niż 600 kg. Praca linii do produkcji kaszy jest kierowana przez operatora za pomocą centralnej konsoli sterowania lub komputera.

Kompletna linia do produkcji kaszy jest przeznaczona do przetwarzania ziarna gryki na szybko gotujące się kasze z całych i uszkodzonych ziaren..
Moc zainstalowana odbiorników prądu - 63,5 kW. Zużycie pary wodnej pod ciśnieniem do 0,6 MPa na tonę przetwarzanego ziarna wynosi nie więcej niż 600 kg. Praca linii do produkcji kaszy jest kierowana przez operatora za pomocą centralnej konsoli sterowania lub komputera.

Faktyczny uzysk kaszy według proponowanej technologii z ziarna bazowej kondycji GOST 19092: Bazowy uzysk kaszy według obowiązujących norm:
Całe ziarna - 70-72% Całe ziarna - 62%
Uszkodzone ziarna - 0,5-1,5% Uszkodzone ziarna- 5%

Faktyczny uzysk kaszy według proponowanej technologii został podany pod warunkiem, że jej jakość odpowiada współczesnym wymaganiom rynku, czyli w szeregu wskaźników wyższym, niż wymagania standardu państwowego GOST 5500.

Wymagania do budynku, w którym będzie instalowana linia do produkcji kaszy:

Wymiary gabarytowe linii do produkcji kaszy: szerokość - 9 m, długość - 9 m, wysokość - 8 m
Do instalacji linii do produkcji kaszy, nie wliczając magazynów surowca, gotowych produktów i odpadów, potrzebny jest jednokondygnacyjny budynek o powierzchni co najmniej 100m2 z wysokością sufitu 8 m.
W celu instalacji linii do produkcji kaszy urządzana jest podłoga z betonową wylewką. Wymagane jest wybudowanie fundamentów według szkiców "OLIS" Sp. z o.o. Ściany wystarczy pogipsować i pobielić.
Ponieważ linia do produkcji kaszy jest w całości montowana w fabryce producenta, jej pełny montaż na miejscu eksploatacji zajmuje nie więcej niż dwadzieścia dni. Usunięta jest konieczność prac w zakresie cięcia, spawania i wiercenia metalu w miejscu montażu.
W ramach indywidualnego projektu linia do produkcji kaszy do przetwórstwa gryki może być dowyposażona w kotłownię parową na łuskę gryczaną, linie przyjmowania, przechowywania i rejestrowania ziarna, przechowywania luzem i wydawania odpadów, zmechanizowanego nabijania kaszy do worków i pakowania do małych opakować, a także środkami rejestrowania gotowego produktu.
Spalanie łuski, uzyskanej w procesie przetwórstwa gryku, pozwala na całkowite zaspokojenie technologicznego zaporzebowania produkcji na parę bez wykorzystania kupnego paliwa.
 

Zestaw linii do produkcji kaszy

№ п/п Nazwa sprzętu Ilość, szt
1 Separator sitowy (aspirator) PSO-0,7 1
2 Separator powietrzny WS-400 1
Separator kamieni OMP-3,0 1
4 Próbnik - separator owsa głuchego TOO 1
5 Parownik Е=0,28 m3 A9-BPB 1
6 Pionowa suszarnia parowa (3 sekcje nagrzewania + sekcja chłodząca + sekcja wyjścia + konfuzory dla powietrza) WPSO-3 1
7 Przesiewacz BM-1,2 2
8 Odsiewacz do kasz RKO-4 1
9.1-9.8 Separator powietrzny (aspirator) ASO-0,5 8
10.1-10.4 Obłuskiwacz walcowo-klockowy BDM-200 4
11 Maszyna Paddy MSO-0,5 1
Б1 Zbiornik oczyszczonego ziarna Е=4,5 m3 1
Б2 Zbiornik technologiczny Е=1,3 m3 1
B3 Zbiornik technologiczny Е=1,6 m3 1
12.1-12.6 Noria NZ-5 6
13.1-13.3 Transporter ślimakowy Sz-160 3
14.1-14.5 Cyklon rozładowczy U2-BCR 5
18 Cyklon (z zaworem obrotowym) UC-700 8
19 Wentylator WWT-3,5 2
20 Wentylator WC-14-46-3,15 2
21 Wentylator WWT-3 2
22 Wentylator WWT-6,3 1
  Wentylator WWT-5 1
  Aspiracyjne kanały wentylacyjne komplet
  Pneumotransportowe kanały materiałowe komplet
  Urządzenia grawitacyjne komplet
  Część elektryczna i automatyka komplet
  Konstrukcja metalowa 20 ton.

1. Наивысшие выход и качество крупы в классе агрегатных крупозаводов по переработке зерна гречихи.
2. Эффективная переработка зерна низких крупяных кондиций без снижения качества крупы.
3. Возможность выработки крупы гречневой без применения гидро-термической обработки, т.е. «зеленой».
4. Компактность и низкое энергопотребление, что позволяет эксплуатацию крупозавода в различных приспособленных помещениях.
5. Работа крупозавода осуществляется в автоматическом режиме..
6. Надежность оборудования обеспечивает бесперебойную и длительную эксплуатацию кропозавода.

Меню