TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

многоканальный +38 (048) 752-85-58

отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” Контакты отдела продаж ООО ОЛИС +38 (067) 511-29-99, отдел продаж +38 (067) 485-19-95

отдел “Лабораторное оборудование” отдел - Лабораторное оборудование +38 (067) 899-47-97

отдел Экспорта оборудования Отдел Экспорта +38 (068) 939-65-85

отдел Сервиса Сервис Олис - Вайбер и Вотсап +38 (096) 714-46-61

Kompletna linia do produkcji kaszy do przetwórstwa gryki o wydajności 60 t/doba

Linia do produkcji kaszy jest przeznaczona do przetwarzania ziarna gryki na szybko gotujące się całe i uszkodzone ziarna.
    Ilość energii elektrycznej, zużywanej na tonę przetwarzanego ziarnia wynosi nie więcej niż 70 kW. Zużycie pary wodnej pod ciśnieniem do 0,5 MPa na tonę przetwarzanego ziarna wynosi nie więcej niż 550 kg. Praca linii do produkcji kaszy jest kierowana przez operatora za pomocą centralnej konsoli sterowania lub komputera.

Linia do produkcji kaszy jest przeznaczona do przetwarzania ziarna gryki na szybko gotujące się całe i uszkodzone ziarna.
    Ilość energii elektrycznej, zużywanej na tonę przetwarzanego ziarnia wynosi nie więcej niż 70 kW. Zużycie pary wodnej pod ciśnieniem do 0,5 MPa na tonę przetwarzanego ziarna wynosi nie więcej niż 550 kg. Praca linii do produkcji kaszy jest kierowana przez operatora za pomocą centralnej konsoli sterowania lub komputera.  Moc zainstalowana odbiorników prądu - 146,84 kW.

Faktyczny uzysk kaszy według proponowanej technologii z ziarnabazowej kondycji GOST 19092 Bazowy uzysk kaszy według obowiązujących norm
Całe ziarna - 72% Całe ziarna - 62% 
Uszkodzone ziarna - do 1,5%  Uszkodzone ziarna- 5% 

     Faktyczny uzysk kaszy według proponowanej technologii został podany pod warunkiem, że jej jakość odpowiada współczesnym wymaganiom rynku, czyli w szeregu wskaźników wyższym, niż wymagania standardu państwowego GOST 5500.

     Do umieszczenia linii do produkcji kaszy nadaje się jakikolwiek piętrowy budynek przemysłowy o ogólnej wysokości pięter co najmniej 15 i o powierzchni w planie co najmniej 180m2. W przypadku jego braku sprzęt jest montowany na konstrukcji metalowej. Typowa konstrukcja metalowa ma formę wielopoziomowego szkieletu o wysokości do 14 m o wymiarach 12 m x 12 m w planie. Rekomendowane ogrodzenia zewnętrzne - panele typu sandwich. Część budowlana może być uzupełniona o pomieszczenia na pokój dla operatora, laboratorium linii itp. 
      W ramach indywidualnego projektu linia do produkcji kaszy do przetwórstwa gryki może być dowyposażona w kotłownię parową na łuskę gryczaną, linie przyjmowania, przechowywania i rejestrowania ziarna, przechowywania luzem i wydawania odpadów, zmechanizowanego nabijania kaszy do worków i pakowania do małych opakować, a także środkami rejestrowania gotowego produktu. Spalanie łuski, uzyskanej w procesie przetwórstwa gryku, pozwala na całkowite zaspokojenie technologicznego zaporzebowania produkcji na parę bez wykorzystania kupnego paliwa.
 

Zestaw linii do produkcji kaszy:

Lp Nazwa sprzętu Ilość, szt. Moc, kW
1 Separator powietrzny (aspirator) ASO 16 24,72
2 Wentylator wysokociśnieniowy WWT 8 26,60
Separator kamieni OMP-3,0 1 0,90
4 Separator magnetyczny BMPO 5 ---
5 Norie zbożowe NZ-5 (12 m) (12м) 19 20,90
6 Maszyna Paddy "WEKTOR" MSO-3x12 1 3,00
7 Parownik A9-BPB 1 2,20
8 Odsiewacz do kasz RKO-4 4 12,00
9 Separator sitowy PSO-0,7 2 1,10
10 Separator powietrzny WS-400 1 0,55
11 Obłuskiwacz walcowo-klockowy WDSO-400 7 39,76
12 Suszarnia pionowa WPS-O 1 1,50
13 Próbnik separator owsa głuchego typu A9-UT20 1 2,20
14 Cyklon bateryjny 4-BCSz (w zestawie) 6 6,60
15 Cyklon rozładowczy U2-BCR (w zestawie)  3 1,11
16 Transporter ślimakowy Sz-160 2 2,20
17 Komunikacje zaopatrzenia w parę i wodę 1 komplet 1,50
18 Aspiracyjne kanały wentylacyjne 3 komplety ---
19 Grawitacyjne kanały materiałowe 3 komplety ---
20 Pneumotransportowe kanały materiałowe 1 komplet  ---
21 Część elektryczna i automatyka, w tym wyposażenie tablicy rozdzielczej i konsola sterowania 1 komplet ---
22 Sprzęt wagowy* --- --- 

* jest instalowany na indywidualne zamówienie w szeregu etapów technologicznych dla bieżącej kontroli wskaźników ilościowych pracy linii do produkcji kaszy

1. Найвищі вихід і якість крупи у класі крупозаводів з переробки зерна гречки.
2. Ефективна переробка зерна низьких круп'яних кондицій без зниження якості крупи.
3. Можливість вироблення крупи гречаної без застосування гідро-термічної обробки зерна, тобто «зеленої».
4. Переробка всього потоку зерна без доопрацювання окремо зерна дрібних фракцій.
5. Робота крупозаводу здійснюється в автоматичному режимі.
6. Надійність обладнання забезпечує безперебійну і тривалу експлуатацію крупозаводу.

Меню