TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

многоканальный +38 (048) 752-85-58

отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” Контакты отдела продаж ООО ОЛИС +38 (067) 511-29-99, отдел продаж +38 (067) 485-19-95

отдел “Лабораторное оборудование” отдел - Лабораторное оборудование +38 (067) 899-47-97

отдел Экспорта оборудования Отдел Экспорта +38 (068) 939-65-85

отдел Сервиса Сервис Олис - Вайбер и Вотсап +38 (096) 714-46-61

Kompletna linia do produkcji kaszy do przetwórstwa kukurydzy, z oddzieleniem kiełka, o wydajności 60 t/doba

Linia do produkcji kaszy jest przeznaczona do przetwarzania ziarna kukurydzy w kaszę.
     Ilość energii elektrycznej, zużywanej na tonę przetwarzanego ziarna wynosi nie więcej niż 70 kW. Moc zainstalowana odbiorników prądu wynosi 159,64 kW.

Linia do produkcji kaszy jest przeznaczona do przetwarzania ziarna kukurydzy w kaszę.
     Ilość energii elektrycznej, zużywanej na tonę przetwarzanego ziarna wynosi nie więcej niż 70 kW. Moc zainstalowana odbiorników prądu wynosi 159,64 kW.

Faktyczny uzysk kaszy Bazowy uzysk kaszy
Kasze szlifowane - 50% Kasze szlifowane - 40% 
Mąka - 15% Mąka - 15%

Faktyczny uzysk kaszy według proponowanej technologii został podany pod warunkiem odpowiedniości jej jakości współczesnym wymaganiom rynku.

Skład linii do produkcji kaszy:

Lp Nazwa  Ilość, szt. Moc, kW
1 Noria zbożowa NZ-5 3 3,30
2 Transporter ślimakowy Sz-160 3 3,30
3 Separator sitowy PSO-0,7 1 0,55
4 Separator powietrzny WS-400 1 0,55
5 Separator kamieni OMP 1 0,90
6 Deżerminator DMO-0,8 2 11,00
7 Wentylator WC-14-46-4 7 63,00
8 Cyklon bateryjny 4-BCSz 7 2,59
9 Stół pneumosortujący SPS 4 4,40
10 Odsiewacz do kasz RKO-4 3 9,00
11 Separator powietrzny (aspirator) ASS 5 9,35
12 Maszyna do czyszczenia powierzchni ziarna (szorująca) MAO-3 1 5,50
13 Maszyna walcowa A1-BZN/td> 3 45,00
14 Maszynę sitową typuА1-BSO 1 1,10
15 Zbiornik wyjściowego ziarna Еb-16 m3 4 ---
16 Zbiornik gotowego produktu Еb-12 m3 3 ---
17 Zbiornik odpadów Еb-16 m3 2 ---
18 Konstrukcja metalowa komplet ---
19 Transport grawitacyjny komplet ---
20 System aspiracyjny komplet ---
21 Część elektryczna i automatyka komplet ---
  1. Гарантированное получение крупы и муки с низким содержанием жира при максимально возможном их выходе.
  2. Минимальное содержание в крупе «темных» включений, т.е. частиц гилярного слоя.
  3. Возможность переработки зерна пониженного качества с обеспечением приемлемого выхода и высокого качества готовой продукции.
  4. Повышенный выход муки и крупы за счет использования мучнистого слоя эндосперма зерна.
  5. Использование зародыша зерна для получения масла и жмыха.
  6. Возможность производства одного или двух номеров крупы и муки или полностью муки без переналадки.
  7. Работа крупозавода осуществляется в автоматическом режиме.
  8. Надежность оборудования обеспечивает бесперебойную и длительную эксплуатацию крупозавода.
  9. Окупаемость 2-3 года за счет исключения дорогостоящего оборудования западных производителей и высоких эксплуатационных расходов на быстро изнашиваемые части.
Меню