TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

многоканальный +38 (048) 752-85-58

отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” Контакты отдела продаж ООО ОЛИС +38 (067) 511-29-99, отдел продаж +38 (067) 485-19-95

отдел “Лабораторное оборудование” отдел - Лабораторное оборудование +38 (067) 899-47-97

отдел Экспорта оборудования Отдел Экспорта +38 (068) 939-65-85

отдел Сервиса Сервис Олис - Вайбер и Вотсап +38 (096) 714-46-61

Kompleksowa linia do produkcji kaszy do przetwórstwa owsa o wydajności od 30 t/doba

Linia do produkcji kaszy do przetwórstwa owsa produkcji "OLIS" Sp. z o.o. jest przeznaczona do przetwarzania ziarna owsa na nierozdrobnioną kaszę owsianą. Ilość energii elektrycznej, zużywanej na tonę przetwarzanego ziarna wynosi nie więcej niż 25 kW. Moc zainstalowana odbiorników prądu - 81 kW. Praca linii do produkcji kaszy jest kierowana przez operatora z centralnej konsoli sterowania lub komputera.Spalanie łuski owsianej, uzyskanej w procesie przetwarzania owsa, pozwala na całkowite zaspokojenie technologicznego zaporzebowania produkcji na parę bez wykorzystania kupnego paliwa.

Linia do produkcji kaszy do przetwórstwa owsa produkcji "OLIS" Sp. z o.o. jest przeznaczona do przetwarzania ziarna owsa na nierozdrobnioną kaszę owsianą. Ilość energii elektrycznej, zużywanej na tonę przetwarzanego ziarna wynosi nie więcej niż 25 kW. Moc zainstalowana odbiorników prądu - 81 kW. Praca linii do produkcji kaszy jest kierowana przez operatora z centralnej konsoli sterowania lub komputera.
     Spalanie łuski owsianej, uzyskanej w procesie przetwarzania owsa, pozwala na całkowite zaspokojenie technologicznego zaporzebowania produkcji na parę bez wykorzystania kupnego paliwa.

Faktyczny uzysk kaszy według proponowanej technologii z owsa bazowej kondycji GOST 28673 (natura 520 g/l) Bazowy uzysk kaszy według norm, obowiązujących w branży
Nierozdrobniona kasza owsiana - 60%  Nierozdrobniona kasza owsiana - 45,5% 

     
     Faktyczny uzysk kaszy według proponowanej technologii został podany pod warunkiem, że jej jakość odpowiada wymaganiom standardu państwowego GOST 3034.

     Do umieszczenia linii do produkcji kaszy nadaje się jakikolwiek piętrowy budynek przemysłowy o wysokości pięter do 12 m i o powierzchni w planie co najmniej 100m2. W przypadku jego braku sprzęt jest montowany na konstrukcji metalowej. Typowa konstrukcja metalowa ma formę wielopoziomowego szkieletu o wysokości do 12 m o wymiarach 12 m x 6 m w planie. Rekomendowane ogrodzenia zewnętrzne - panele typu sandwich. Część budowlana może być uzupełniona o pomieszczenia na pokój dla operatora, laboratorium linii itp.

      Dodatkowo linia do produkcji kaszy może być wyposażona w linie przyjmowania, przechowywania i rejestrowania ziarna, przechowywania luzem i wydawania odpadów, środkami rejestrowania nabijanie kaszy, a także komunikacji jej przechowywania luzem i przekazywania na linię do produkcji płatków.

Zestaw linii do produkcji kaszy:

Nazwa Ilość, szt. Moc kW
Separator ziarna "ŁUCZ ZSO-25" 1 4,00
Separator kamieni OMP-3,0 1 0,90
Parownik PPSz-O (ze zbiornikiem, nierdzewiejący) 1 2,20
Suszarnia pionowa WSP-O (nierdzewiejąca) 1 1,50
Ościołamacz MWO-1,5 1 5,60 
Oddzielacz puchu MWO-1,5-01 2 11,20
Separator powietrzny (aspirator) ASO 8 14,56
Odsiewacz do kasz RKO-4 1 3,00
Obłuskiwacz odśrodkowy SzCO-1 2 11,74
Przesiewacz BM-0,8 2 1,10
Maszyna Paddy "WEKTOR" MSO-3x12 (z przetwornikiem częstotliwości) 2 6,00
Cyklon UC-38 (w zestawie) 1 0,37
Cyklon bateryjny 4-BCSz (w zestawie) 4 4,40
Wentylator wysokociśnieniowy WWT 3 14,00
Separator magnetyczny BMPO 2 ---
Grawitacyjne kanały materiałowe komplet ---
Aspiracyjne kanały wentylacyjne komplet ---
Część elektryczna i automatyka, w tym wyposażenie tablicy rozdzielczej i konsola sterowania komplet ---
Sprzęt wagowy* --- ---

- jest instalowany na indywidualne zamówienie w szeregu etapów technologicznych dla bieżącej kontroli wskaźników ilościowych pracy linii do produkcji kaszy

  1. Наивысшие выход и качество крупы в классе крупозаводов по переработке зерна овса.
  2. Эффективная переработка зерна низких крупяных кондиций без снижения качества крупы.
  3. Возможность выработки крупы с применением гидро-термической обработки зерна.
  4. Переработка всего потока зерна без доработки отдельно зерна мелких фракций.
  5. Работа крупозавода осуществляется в автоматическом режиме.
  6. Надежность оборудования обеспечивает бесперебойную и длительную эксплуатацию крупозавода.
Меню