TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

многоканальный +38 (048) 752-85-58

отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” Контакты отдела продаж ООО ОЛИС +38 (067) 511-29-99, отдел продаж +38 (067) 485-19-95

отдел “Лабораторное оборудование” отдел - Лабораторное оборудование +38 (067) 899-47-97

отдел Экспорта оборудования Отдел Экспорта +38 (068) 939-65-85

отдел Сервиса Сервис Олис - Вайбер и Вотсап +38 (096) 714-46-61

Młyn agregatowy "OPTIMATIK-M-30"

Młyn agregatowy „OPTIMATIK-M-30” jest przeznaczony do przetwórstwa ziarna pszenicy na mąkę gatunkową.
     Schemat technologiczny młyna został opracowany pod kątem dostaw mąki na poziomie międzyregionalnym dla piekarni, zakładów produkcji słodyczy i makaronów.

Młyn agregatowy „OPTIMATIK-M-30” jest przeznaczony do przetwórstwa ziarna pszenicy na mąkę gatunkową.
     Schemat technologiczny młyna został opracowany pod kątem dostaw mąki na poziomie międzyregionalnym dla piekarni, zakładów produkcji słodyczy i makaronów.
     Ilość energii elektrycznej, zużywanej na tonę przetwarzanego zboża wynosi nie więcej, niż 70 kW.
     Praca młyna "OPTIMATIK-M-30" jest kontrolowana przez operatora za pomocą centralnej konsoli kierowania.
      Młyn agregatowy "OPTIMATIK-M-30" jest dostarczany wraz z własną konstrukcją metalową, schodami i platformami do obsługi, systemem aspiracyjnym, transportem pneumatycznym, częścią elektryczną i automatyką. Ponieważ młyn jest montowany w całości przed dostawą, jego pełny montaż w miejscu eksploatacji zajmuje nie więcej niż trzy tygodnie. Jednocześnie nie ma konieczności prac przy cięciu, spawaniu i wiercenia metalu w miejscu montażu.
     Wykorzystanie najnowszych produktów OLIS Sp. z o.o: maszyn łuszcząco-szlifujących Kaskada oraz dysmembratorów ESM umożliwiło zmniejszenie ilości drogiego wyposażenie maszyn walcowych i odsiewaczy.
     Zastosowanie odsiewacza RMO-4 naszej produkcji pozwoliło na zmniejszenie masy konstrukcji metalowej młyna

Bazowa produkcja mąki w zależności od rodzaju realizowanego przemiału (z ziarna o bazowych wartościach)*:


Przemiał , %
 jednogatunkowy, %
Przemiał %
 dwugatunkowy, %
Przemiał %
trójgatunkowy, %
Biel, jedn. umowne,
nie mniej niż
Mąka najwyższego gatunku 65-70 55-60 55-60 59
Mąka pierwszego gatunku --- 13-18 10-15 43
Mąka drugiego gatunku --- --- 2-4 21
Ogólna produkcja 65-70 73 75  
Model OPTIMATIK-M-30
Wydajność do, t/doba 30
Moc zainstalowana kW 144,5
Zasilanie elektryczne:
Trójfazowy prąd zmienny
napięcie, V
częstotliwość, hZ


380+20
50
Zużycie wody, l/h 100
Masa, kg 12500
Wymiary gabarytowe, mm
długość
szerokość
wysokość

7300
7150
7500


Proponowany zestaw sprzętu:


Lp.
Nazwa sprzętu: Ilość,
szt.
1 Separator sitowy PSO-0,7 1
2 Separator magnetyczny BMPO 2
3 Maszyna do czyszczenia powierzchni ziarna (szorująca) MAO-3 1
4 Separator powietrzny WS-400 1
5 Debrander konstrukcji "Kaskada-1,6" (Maszyna do głębokiej obróbki powierzchni ziarna)
6 Maszyna walcowa A1-BZN
7 Entoleter - Dysmembrator ESM-1,5 3
8 Odsiewacz mączny RMO-4 1
9 Maszna wymiałowa MWM-1,5 1
10 Separator magnetyczny MK-100
11 Cyklon rozładowczy U2-BCR-290 z zaworem obrotowym i napędem 3
12 Cyklon rozładowczy U2-BCR-340 z zaworem obrotowym i napędem  6
13 Cyklon UC-38-800 w zestawie 2
14 Cyklon 2UC-38-800 w zestawie 1
15 Wentylatory WC-6-28-6,3 2
16 Transporter ślimakowy SZ-160 1
17 Zbiorniki 7
18 Kompresor z odbiornikiem 1
19 Wyposażenie niestardardowe (ramy, wsporniki itd.) komplet
20 System aspiracyjny komplet
21 System transportu pneumatycznego komplet
22 Transport grawitacyjny komplet
23 System sprężonego powietrza komplet
24 Część elektryczna i automatyka komplet

1. Intensywne metody przygotowania pozwalają na prowadzenie efektywnego przetwórstwa zboża o niskich wartościach przemiałowych bez obniżenia jakości produkcji;
2. Przewidziana jest możliwość szybkiej zmiany rodzaju przemiału i wyjściowej mąki według gatunku;;
3. Przewidziana jest możliwość oddzielenia kaszki, mączki i otrębów spożywczych, które wchodzą do składu receptury wielu gatunków chleba.

Меню