TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

многоканальный +38 (048) 752-85-58

отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” Контакты отдела продаж ООО ОЛИС +38 (067) 511-29-99, отдел продаж +38 (067) 485-19-95

отдел “Лабораторное оборудование” отдел - Лабораторное оборудование +38 (067) 899-47-97

отдел Экспорта оборудования Отдел Экспорта +38 (068) 939-65-85

отдел Сервиса Сервис Олис - Вайбер и Вотсап +38 (096) 714-46-61

Młyny gatunkowego przemiału pszenicy o wydajności 30 t/doba

W młynie gatunkowego przemiału pszenicy o wydajności od 30 t/doba, według skróconej struktury, dokonywany jest przemiał pszenicy na mąkę gatunkową.
     Schemat technologiczny młyna został opracowany pod kątem dostaw mąki na poziomie międzyregionalnym dla piekarni, zakładów produkcji słodyczy i makaronów.

W młynie gatunkowego przemiału pszenicy o wydajności od 30 t/doba, według skróconej struktury, dokonywany jest przemiał pszenicy na mąkę gatunkową.
     "OLIS" Sp. z o.o. jest producentem młynów gatunkowego przemiału pszenicy.
     Analiza rozwiązań technicznych pokazuje, że tendencje tworzenia nowych i rekonstrukcji już istniejących produkcji młynowych jest ukierunkowana na przemiał ziarna według skróconej struktury. Wymaga to mniej sprzętu,powierzchni produkcyjnej i innych zasobów, co zmniejsza wydatki na tworzenie i eksploatację takich produkcji.
     Skracanie struktury przemiałów w ramach tradycyjnych podejść technologicznych powodują obniżenie jakości i uzysku gotowego produkty. Dlatego jedynym sposobem zapewnienia efektywności przemiału przy skróceniu ich struktury jest opracowanie i wprowadzenie nowych fragmentów technologicznych i realizujących je maszyn. Powodzenie danego podejścia do tworzenia młynów potwierdza się praktyką, w tym także pracami badawczymi i wprowadzaniowymi naszej firmy.
     Niektóre rodzaje produkowanego przez naszą firmę sprzętu, który wykorzystywany jest dla udanego budownictwa młynów według skróconej struktury: debrander "Kaskad", maszyny do czyszczenia powierzchni ziarna MAO, odsiewacz do mąki RMO, entoleter-dysmembrator ESM, podgrzewacze ziarna PZ.

Bazowa produkcja mąki w zależności od rodzaju realizowanego przemiału
  (z ziarna o bazowych wartościach):

Model Przemiał
 jednogatunkowy, %
Przemiał
 dwugatunkowy, %
Przemiał
trójgatunkowy, %
Белизна, усл.ед.,
не менее
Biel, jedn. umowne, nie mniej niż 65-70 55-60 55-60 59
Mąka najwyższego gatunku --- 13-18 10-15 43
Mąka drugiego gatunku --- --- 2-4 21
Ogólna produkcja 65-70 73 75  

     
     Schemat technologiczny młyna został opracowany pod kątem dostaw mąki na poziomie międzyregionalnym dla piekarni, zakładów produkcji słodyczy i makaronów.
     Moc zainstalowana odbiorników prądu - 141,83 kW.
      Ilość energii elektrycznej, zużywanej na tonę przetwarzanego zboża wynosi nie więcej, niż 70 kW.
      Praca młyna jest kontrolowana przez operatora za pomocą centralnej konsoli kierowania.

     Proponowane rozwiązanie architektonicznobudowlane:
     Proponujemy wykonać nośną konstrukcję metalową w formię czteropoziomowego szkieletu o wysokości 9 m i wymiarach 8 m x 12 m w planie na własnym fundamencie. Ogrodzenia zewnętrzne (naprzykład panele typu sandwich) można urządzić zarówno na nośnej konstrukcji metalowej sprzętu, jak również na konstrukcjach metalowych i odpowiednio fundamentach, niezależnych od nośnej konstrukcji metalowej sprzętu. Proponowana wysokość budynku - do 12 m. Część budowlana może być uzupełniona przez pomieszenia na pokój dla operatora, laboratorium młyna, magazyn itd.

Proponowany zestaw sprzętu:


Lp
Nazwa sprzętu Ilość,
szt
1 Noria zbożowa NZ 6
2 Transporter ślimakowy Sz-160 10
3 Transporter ślimakowy Sz-200 1
4 Separator sitowy PSO-0,7 1
5 Separator powietrzny WS-400  1
6 Maszyna do czyszczenia powierzchni ziarna (szorująca) MAO-3 1
7 Podgrzewacz ziarna PZ-1,5 1
8 Dozownik z napędem DZO-3 6
9 Cyklon UC-38-550 4
10 Zawór obrotowy z napędem NO3545.07.05.00.00.00 1
11 Wentylator wysokociśnieniowy WWT-3,5 dwurzędowy 1
12 Wentylator wysokociśnieniowy WWT-35>  1
13 Wentylator wysokociśnienowy WWT-6,3   1
14 Separator magnetyczny U1-BMP-01 3
15 Separator magnetyczny MK-100 8
16 Waga Norma-TM 1
17 Debrander konstrukcji "Kaskad-1,6" (Maszyna do głębokiej obróbki powierzchni ziarna) 1
18 Maszyna walcowa typu A1-BZN 2
19 Entoleter-dysmembrator ESM-1,5 3
20 Odsiewacz do mąki RMO-4 1
21 Maszyna wymiałowa MWM-05 1
22 Cyklon rozładowczy U2-BCR-290 z zaworem obrotowym i napędem 2
23 Cyklon rozładowczy U2-BCR-340 z zaworem obrotowym i napędem  2
24 Filtr-cyklon RCI-15,6-24 1
25 Kompresor z odbiornikiem Q=20 m3/h, Р=0,8 MPa, Ер=0,2 m3 1
26 Wyposażenie niestandardowe (ramy, wsporniki itd) komplet
27 System aspiracyjny komplet
28 System pneumotransportowy komplet
29 Transport grawitacyjny komplet
30 System skopmpresowanego powietrza komplet
31 Część elektryczna i automatyka komplet

1. Jakość i ilość błonnika w mące, a także ich stabilność jest zapewniana przez obecność komunikacji dla formowania partii przemiałowych ziarna;
2.Stablina jakość przemiału o chłodnej porze roku jest zapewniana przez podgrzewacz ziarna;
3. Intensywne metody przygotowania pozwalają na prowadzenie efektywnego przetwórstwa ziarna o niskich wartościach przemiałowych bez obniżenia jakości produkcji;
4. Przewidziana jest możliwość oddzielenia kaszki, mączki i otrębów spożywczych, które wchodzą do składu receptury szeregu rodzajów chleba;
5. Przewidziana jest możliwość szybkiej zmiany rodzaju przemiału i uzysku mąki według gatunków;
6. Młyn może także być przestawiony na przemiał żyta, a także na produkcję mąki z jakiegokolwiek pełnoziarnistego zboża.

Меню