TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

многоканальный +38 (048) 752-85-58

отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” Контакты отдела продаж ООО ОЛИС +38 (067) 511-29-99, отдел продаж +38 (067) 485-19-95

отдел “Лабораторное оборудование” отдел - Лабораторное оборудование +38 (067) 899-47-97

отдел Экспорта оборудования Отдел Экспорта +38 (068) 939-65-85

отдел Сервиса Сервис Олис - Вайбер и Вотсап +38 (096) 714-46-61

Młyn gatunkowego przemiału pszenicy o wydajności 60 t/doba

W młynie gatunkowego przemiału pszenicy o wydajności od 60 t/doba, według skróconej struktury, dokonywany jest przemiał pszenicy na mąkę gatunkową.
     Schemat technologiczny młyna został opracowany pod kątem dostaw mąki na poziomie międzyregionalnym dla piekarni, zakładów produkcji słodyczy i makaronów.

W młynie gatunkowego przemiału pszenicy o wydajności od 60 t/doba, według skróconej struktury, dokonywany jest przemiał pszenicy na mąkę gatunkową.
      "OLIS" Sp. z o.o. jest producentem młynów gatunkowego przemiału pszenicy.
     Analiza rozwiązań technicznych pokazuje, że tendencje tworzenia nowych i rekonstrukcji już istniejących produkcji młynowych jest ukierunkowana na przemiał ziarna według skróconej struktury. Wymaga to mniej sprzętu, powierzchni produkcyjnej i innych zasobów, co zmniejsza wydatki na tworzenie i eksploatację takich produkcji.
     Skracanie struktury przemiałów w ramach tradycyjnych podejść technologicznych powodują obniżenie jakości i uzysku gotowego produkty. Dlatego jedynym sposobem zapewnienia efektywności przemiału przy skróceniu ich struktury jest opracowanie i wprowadzenie nowych fragmentów technologicznych i realizujących je maszyn. Powodzenie danego podejścia do tworzenia młynów potwierdza się praktyką, w tym także pracami badawczymi i wprowadzaniowymi naszej firmy.
     Niektóre rodzaje produkowanego przez naszą firmę sprzętu, który wykorzystywany jest dla udanego budownictwa młynów według skróconej struktury: debrander "Kaskad", maszyny do czyszczenia powierzchni ziarna MAO, odsiewacz do mąki RMO, entoleter-dysmembrator ESM, podgrzewacze ziarna PZ.

Bazowa produkcja mąki w zależności od rodzaju realizowanego przemiału (z ziarna o bazowych wartościach):

Model Przemiał
 jednogatunkowy, %
Przemiał
 dwugatunkowy, %
Przemiał
trójgatunkowy, %
Biel, jedn. umowne,
nie mniej niż
Mąka najwyższego gatunku 65-70 55-60 55-60 59
Mąka pierwszego gatunku --- 13-18 10-15 43
Mąka drugiego gatunku --- --- 2-4 21
Ogólna produkcja 65-70 73 75  

     
     Schemat technologiczny młyna został pracowany pod kątem dostaw mąki na poziomie międzyregionalnym dla piekarni, zakładów produkcji słodyczy i makaronów.

     Moc zainstalowana odbiorników prądu - 260,00 кВт.
      Ilość energii elektrycznej, zużywanej na tonę przetwarzanego zboża wynosi nie więcej, niż 70 kW.
      Praca młyna jest kontrolowana przez operatora za pomocą centralnej konsoli kierowania.

     Proponowane rozwiązanie architektonicznobudowlane:
     Do umieszczenia budynku produkcyjnego nadaje się jakikolwiek czterokondygnacyjny budynek przemysłowy o wysokości pięter co najmniej 3 m. W przypadku jego braku sprzęt jest montowany na konstrukcji metalowej. Typowa konstrukcja metalowa ma formę czteropoziomowego szkieletu o wysokości do 12 m o wymiarach 12 m x 15 m w planie. Rekomendowane ogrodzenia zewnętrzne - panele typu sandwich. Część budowlana może być uzupełniona o pomieszczenia na pokój dla operatora, laboratorium linii itp. 
      W ramach wykonania indywidualnego projektu do budynku produkcyjnego można przywiązać następujące komunikacje:
          Linie przyjmowania ziarna z samochodów i jego wstępnego czyszczenia;
          - Magazyn do umieszczenia i przechowywania operacyjnego zapasu ziarna z linią formowania partii przemiałowych i podawania ich do przemiału;
          - Część wagowo-nabijająca z możliwością nabijania zarówno do worków, jak i do małych opakowań.;
          -Magazyn do przechowywania otrębów luzem z linią przekazywania do samochodów;
          - Magazyn do przechowywania mąki luzem z linią przekazywania do samochodów.

Proponowany zestaw sprzętu:


Lp
Nazwa sprzętu Ilość,
szt
1 Noria zbożowa NZЗ-5 6
2 Transporter ślimakowy Sz 11
3 Separator sitowy PSO-0,7 1
4 Separator powietrzny WS-400  1
5 Maszyny do czyszczenia powierzchni ziarna (szorujące) MAO-3 1
6 Podgrzewacze ziarna PZ-3,0 1
7 Cyklon UC-38-800 3
8 Wentylator WC-14-46-4 1
9 Wentylator wysokociśnieniowe WWT-7  1
10 Separator magnetyczny BMPO 2
11 Separator magnetyczny MK-100 12
12 Debrander konstrukcji "Kaskad - 1,6" (Maszyna do głębokiej obróbki powierzchni ziarna) 2
13 Obłuskiwacz walcowo-klockowy typu А1-BZN 4
14 Entoleter-dysmembrator ESM-1,5 4
15 Odsiewacz do mąki RMO-4 2
16 Maszyna wymiałowa MWM-0,5 1
17 Cyklon rozładowczy U2-BCR z napędem i zaworem obrotowym 12
18 Filtr RCIE-23,4-36 1
19 Kompresor z odbiornikiem 1
20 Wyposażenie niestandardowe (ramy, wsporniki itd.) komplet
21 System aspiracyjny komplet
22 System transportu pneumatycznego komplet
23 Transport grawitacyjny komplet
24 System sprężonego powietrza komplet
25 Część elektryczna i automatyka komplet

1. Jakość i ilość błonnika w mące, a także ich stabilność jest zapewniana przez obecność komunikacji dla formowania partii przemiałowych ziarna;
2. Stablina jakość przemiału o chłodnej porze roku jest zapewniana przez podgrzewacz ziarna;
3. Intensywne metody przygotowania pozwalają na prowadzenie efektywnego przetwórstwa ziarna o niskich wartościach przemiałowych bez obniżenia jakości produkcji;
4. Przewidziana jest możliwość oddzielenia kaszki, mączki i otrębów spożywczych, które wchodzą do składu receptury szeregu rodzajów chleba;
5. Przewidziana jest możliwość szybkiej zmiany rodzaju przemiału i uzysku mąki według gatunków;
6. Młyn może także być przestawiony na przemiał żyta, a także na produkcję mąki z jakiegokolwiek pełnoziarnistego zboża.

Меню