TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

многоканальный +38 (048) 752-85-58

отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” Контакты отдела продаж ООО ОЛИС +38 (067) 511-29-99, отдел продаж +38 (067) 485-19-95

отдел “Лабораторное оборудование” отдел - Лабораторное оборудование +38 (067) 899-47-97

отдел Экспорта оборудования Отдел Экспорта +38 (068) 939-65-85

отдел Сервиса Сервис Олис - Вайбер и Вотсап +38 (096) 714-46-61

Aspiracyjny

          Przy oczyszczaniu ziarna z domieszek, przy transporcie i przetwórstwie ziarna, powstaje pył mineralny i organiczny. Pył jest podstawowym źródłem zanieczyszczenia środowiska. Oprócz negatywnych skutków zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, pył ziarnowy i mączny jest powodem powstawania wybuchów w punktach odbioru ziarna i w przedsiębiorstwach przetwórstwa zboża. Pracując w danej branży, zwracamy ogromną uwagę na dany problem i produkujemy szereg sprzętów aspiracyjnych w celu niedopuszczenia do emisji pyłu do atmosfery.

 ♦ Wentylatory wysokociśnieniowe WWT
 ♦ Cyklony rozładowcze U2-BCR;
 ♦ Cyklony rozładowcze U2-BRO;
 ♦ Cyklony UC-38;
 ♦ Cyklony COL;
 ♦ Cyklony bateryjne 4-BCSz;
 ♦ Zawór obrotowy SzZO.

Меню