TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

+38 (048) 752-85-58 +38 (067) 511-29-99 +38 (067) 899-47-97

Aspiracyjny

          Przy oczyszczaniu ziarna z domieszek, przy transporcie i przetwórstwie ziarna, powstaje pył mineralny i organiczny. Pył jest podstawowym źródłem zanieczyszczenia środowiska. Oprócz negatywnych skutków zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, pył ziarnowy i mączny jest powodem powstawania wybuchów w punktach odbioru ziarna i w przedsiębiorstwach przetwórstwa zboża. Pracując w danej branży, zwracamy ogromną uwagę na dany problem i produkujemy szereg sprzętów aspiracyjnych w celu niedopuszczenia do emisji pyłu do atmosfery.

 ♦ Wentylatory wysokociśnieniowe WWT
 ♦ Cyklony rozładowcze U2-BCR;
 ♦ Cyklony rozładowcze U2-BRO;
 ♦ Cyklony UC-38;
 ♦ Cyklony COL;
 ♦ Cyklony bateryjne 4-BCSz;
 ♦ Zawór obrotowy SzZO.

Меню