TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

многоканальный +38 (048) 752-85-58

отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” Контакты отдела продаж ООО ОЛИС +38 (067) 511-29-99, отдел продаж +38 (067) 485-19-95

отдел “Лабораторное оборудование” отдел - Лабораторное оборудование +38 (067) 899-47-97

отдел Экспорта оборудования Отдел Экспорта +38 (068) 939-65-85

отдел Сервиса Сервис Олис - Вайбер и Вотсап +38 (096) 714-46-61

Młyn laboratoryjny LMT-2

Młyn laboratoryjny LMT-2 jest przeznaczony do rozdrabniania laboratoryjnych prób ziarna upraw rolniczych i produktów ich przetwórstwa w celu przygotowania prób do dalszego badania na analizatorze podczerwonym przy określaniu ilości i jakości błonnika, "liczby opadania", zawartości białka, a także innych wskaźników jakości produktu, dla określenia których konieczne jest zmielenie do zadanej wielkości.

Młyn laboratoryjny LMT-2 "OLIS" Sp. z o.o. jest producentem młyna laboratoryjnego LMT-2.

Przeznaczenie i sfera zastosowania: Młyn laboratoryjny LMT-2 jest przeznaczony do rozdrabniania laboratoryjnych prób ziarna upraw rolniczych i produktów ich przetwórstwa w celu przygotowania prób do dalszego badania na analizatorze podczerwonym przy określaniu ilości i jakości błonnika, "liczby opadania", zawartości białka, a także innych wskaźników jakości produktu, dla określenia których konieczne jest zmielenie do zadanej wielkości. LMT-2 jest stosowany w laboratoriach produkcyjno-technologicznych punktów odbioru ziarna, przedsiębiorstwach młynowych i przetwórstwa ziarna, laboratoriach Państwowej Inspekcji Chleba, w systemie rolnictwa, organizacji selekcyjnych i naukowo-badawczych, niezależnych laboratoriach i innych organizacjach, zajmujących się oceną jakości upraw rolniczych i produktów ich przetwórstwa. Młyn jest wykorzystywany przy przygotowywaniu prób dla określenia ilości i jakości, "liczby opadania", zawartości białka, a także innych wskaźników, do określenia których niezbędne jest zmielenie produktu do zadanej wielkości. Młyn zapewnia przemiał próby ziarna o masie od 10 g do 100 g o zadanym stabilnym rozmiarze cząstek. Kontrola sitowa rozdrobnionego produktu nie jest wymagana (zejście sita Nr 067 - nie więcej niż 1%, przejście sita Nr 38 - nie mniej niż 60%). Młyn jest wyposażony w wymienne sita kalibrowane o średnicy 0,8 i 1,0 mm.

Opis: Młyn LMT-2 składa się z korpusu, na którym jest zamontowana płyta z cyklonem. Na płycie zamontowana jest pokrywka, na której zainstalowany jest lejek przyjmujący, a także zawór. Jama płyty zawiera szorowarkę, wykonaną w formie okręgu z nacięciami po stronie wewnętrznej, oraz sito. W jamie sity znajduje się także wirnik skrzydełkowy. Wewnątrz korpuswu na suwakach zamontowany jest silnik elektryczny, uruchamiając przez pasek klinowy napędu wirnik skrzydełkowy. Produkt wyjściowy trafia do młyna, jest podchwytywany przez strumień i przez wpust o otworem w pokrywie trafia do jamy płyty z wirnikiem skrzydełkowym. Pod wpływem siły odśrodkowej, wytwarzanej przez wirnik skrzydełkowy, produkt jest wyrzucany na szorowarkę, nabierając ruchu obrotowego. Podczas ruchu po powierzchni szorowarki w nacięciami produkt jest rozdrabiany i jego cząstki wraz z powietrzem są wzbijane do cyklonu. Po oddzieleniu od produktu powietrze przez wnękę pokrywki jest wypychane z jamy płyty, gdzie przechodzi w celu oczyszczenia przez filtry i jest wyrzucane na zewnątrz. Rozdrobniony i oddzielony od powietrza produkt trafia do pojemnika przyjmującego w celu zebrania rozdrobnionego produktu.

LMT - wysoka jakość młynów laboratoryjnych produkcji firmy "OLIS".

LMT

produkowane w firmie Olis będą udanym zakupem dla Państwa biznesu.
Model
LMT - 2
Objętość zbiornika załadowczego, ml
280
Objętość przyjmującego pojemnika, ml
250
Moc zainstalowana, W
550
Zasilanie elektryczne, V
220
Częstotliwość obrotów organu roboczego, obr./min.
10200
Wilgotność mielonego produktu, %  
Nie więcej niż 20
Dopuszczalna ilość przemiałów na godzinę
30
Czas przemiału próby o masie 50 g, s.
20...40
Maksymalny rozmiar rozdrabnianych ziaren, mm
Nie więcej niż 14
Średnica otworów sita, mm
0,8; 1,0
Najmniejsza masa mielonego produktu, g
10
Największa masa mielonego produktu, g
100
Poziom hałasu, Db
65...70
Czas uruchomienia systemy ochrony przed przeciążeniem, s
5
Wymiary gabarytowe, mm:
Długość
Szerokość
Wysokość (bez lejka przyjmującego)
 
342
178
408
Masa, kg
17,5

1. Wyrób jest certyfikowany na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa w systemie UkrSEPRO;
2. Obecność regulowanego dozowania automatycznego podawanego produktu pozwala na mielenie produktu o zwiększonej wilgotności;
3.Obecność urządzeń samooczyszczania systemu dozowania, komory przemiałowej i odprowadnika produktu wyklucza mieszanie się mielonej próbki z resztkami poprzedniej;
4. Pasek napędowy jest wielowarstwowy, uzbrojony pięcioma warstwami syntetycznych nici poliamidowych - praktycznie się nie rozciąga i nie wymaga regularnego naciągania;
5. Specjalna forma wirnika skrzydełkowego wyklucza jego zacinanie się przy mieleniu dużych ziaren (groch, kukurydza, soja);
6. Zastosowanie specjalnej tkaniny filtrującej zapewnie efektywnie oczyszczanie wykorzytywanego powietrza z pyłu i wyklucza jego emisję do przestrzeni roboczej laboratorium.

Меню