Oddzielacz puchu MWO-1,5


Krótki opis

  Oddzielacz puchu MWO-1,5 produkcji firmy "OLIS" Sp. z o.o. jest przeznaczony do usuwania włosków z produktów łuskania owsa.
 Jest stosowany w częściach łuszczących zakładów owsianych.


Oddzielacz puchu MWO-1,5Oddzielacz puchu MWO-1,5
Kliknij, aby powiększyć
  • Oddzielacz puchu MWO-1,5
  • Oddzielacz puchu MWO-1,5

Przeznaczenie i sfera zastosowania:
   Oddzielacz puchu MWO-1,5 produkcji firmy "OLIS" Sp. z o.o. jest przeznaczony do usuwania włosków z produktów łuskania owsa.
  Jest stosowany w częściach łuszczących zakładów owsianych.

Opis:
     Zasada pracy oddzielacza puchu MWO-1,5-01: surowiec, trafiający do komory roboczej, jest mieszany przez organy robocze. Wskutek tego powstaje tarcie produktu o sitową szorowarkę, przez co odbywa się oddzielenie włosków z produktów łuskania owsa. Usunięte w ten sposób włoski są przesiewane przez sitową szorowarkę, a obrobione produkty łuskania są wyprowadzane przez otwór wyjściowy.

    Może być dodatkowo kompletowany kanałem aspiracyjnym do usuwania lekkich domieszek 

Model MWO-1,5
Wydajność do, t/h 2,0
Moc zainstalowana, kW 5,6
Zużycie powietrza na aspirację, m3/h 300
Masa, kg 430
Wymiary gabarytowe, mm
długość
szerokość
wysokość

1480
520
1590

1. Wysoka niezawodność i efektywność;;
2. Zwiększenie efektywności pracy maszyn Paddy i odsiewaczy;
3. Małe gabaryty i zapotrzebowanie na energię;
4. Możliwość instalacji organów roboczych różnych typów i ich szybkiej wymiany.

Меню