Produkcja mąki

Szczególną uwagę udzielamy projektowaniu i wprowadzaniu sprzętu technologicznego do produkcji mąki. Nie może to dziwić, ponieważ personel naukowo-badawczy i inżynieryjno-techniczny składa się ze specjalistów, uzyskawszych bazowe wykaształcenie specjalistyczne w zakresie technologii mąki, kasz i innych specjalizacji, związanych z przetwórstem ziarna w Odesskiej Narodowej Akademii Technologii Żywnościowych. Do składu firmy wchodzi doktor habilitowany i doktorzy nauk.    Wynajdujemy, eksperymentujemy, projektujemy, konstruujemy, produkujemy, wprowadzamy, szkolimy i ciągle uczymy się sami.

Dzięki wykorzystaniu w działających i nowoutworzonych kompleksach młynowych opracowanych przez nas maszyn, takich jak:

Maszyna wymiałowa MWM;

Debrander konstrukcji "Kaskad" (Maszyna do głębokiej obróbki powierzchni ziarna);

♦ Podgrzewacz ziarna PZ;

♦ Maszyny do czyszczenia powierzchni ziarna (szorujące) MBO i MAO;

♦ Entolator - Dysmembrator ESM-1,5;

Odsiewacz do mąki RMO-4;

♦ Maszyna intensywnego zwilgotnienia МIU-3.

      i innych, otrzymujemy uzysk i jakość mąki zdecydowanie powyżej wymagań standardu państwowego GOST.

     Również dla przygotowania i oczyszczenia ziarna przed przetwórstem na mąkę i kaszę stosuje się sprzęt technologiczny, produkowany przez firmę "OLIS", typu:

Separator kamieni OMP;

♦ Separator powietrzny (aspirator) ASO;

♦ Separator sitowy PSO-0,7;

Separator powietrzny WS-400;

Separator magnetyczny BMPO;

Próbnik-separator owsa głuchego TCO;

Próbnik-separator kąkolu TCK.

Sprzęt dla mąki, proponowany przez firmę Olis, będzie udanym zakupem dla Państwa biznesu.

Меню