Transportowy

Wpółczesnie tendencje produkcji sprzętu transportowego są ukierunkowane na ich produkcję z wykorzystaniem laserowego cięcia i wyginania, z późniejszym połączeniem śrubami, bez zastosowania spawania. My także przestrzegamy tych tendencji, dzięki czemu zwiększa się dokładność produkcji, zwiększa się szybkość montażu i poprawia się wygląd zewnęrzny norii, transporterów zgrzebłowych i transporterów ślimakowych naszej produkcji. Wykorzystanie standardowych typów i rozmiarów kubłów i taśm umożliwia wymianę istniejących norii i transporterów w przedsiębiorstwie, a także wykorzystanie ogólnie przyjętych części przy eksploatacji danego sprzętu. Węzły łożyskowe i motoreduktory wykorzystywane w sprzęcie transportowym naszej produkcji są produkcji europejskich producentów o wysokiej reputacji.

Nasza firma zaprojektowała i produkuje:

 ♦ Norie zbożowe NZ;
 ♦ Transporter zgrzebłowy TSO;
 ♦ Transporter ślimakowy Sz;
 ♦ Wentylatory wysokociśnieniowe WWT.

Меню