TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

многоканальный +38 (048) 752-85-58

отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” Контакты отдела продаж ООО ОЛИС +38 (067) 511-29-99, отдел продаж +38 (067) 485-19-95

отдел “Лабораторное оборудование” отдел - Лабораторное оборудование +38 (067) 899-47-97

отдел Экспорта оборудования Отдел Экспорта +38 (068) 939-65-85

отдел Сервиса Сервис Олис - Вайбер и Вотсап +38 (096) 714-46-61

Podgrzewacz ziarna PZ

Podgrzewacz ziarna PZ jest przeznaczony do podgrzewania ziarna o chłodnej porze roku w celu zwiększenia uzysku i jakości mąki. Jest stosowany w młynach gatunkowego przemiału pszenicy.

Przeznaczenie i sfera zastosowania: Podgrzewacz ziarna PZ jest przeznaczony do podgrzewania ziarna o chłodnej porze roku w celu zwiększenia uzysku i jakości mąki. Jest stosowany w młynach gatunkowego przemiału pszenicy.

Opis: Podgrzewacz (Rys. 1) składa się ze zbiornika przyjmującego (Poz. 1), jednej lub kilku sekcji podgrzewających (Poz. 2) i urządzenia wyjściowego. Sekcja podgrzewająca (Rys. 2) ma formę konstrukcji typu szybowego z prostokątnym przekrojem poprzecznym 1000х1000mm o długości 2000mm. Element podgrzewający jest wykonany z prostych odcinków rury, połączonych w cewkę, spawane połączenia której są położone poza szybem. Korpus sekcji jest wyposażony w luki zapewniające dostęp do środka, a także pokrywkami, zakrywającymi styki rur podgrzewających. Urządzenie wyjściowe zawiera konstrukcję z lejków wyjściowych, uniemożliwiającą tworzenie się w sekcji podgrzewania stref zastoinowych, a także podajnik łopatkowy z napędem. Wszystkie zewnętrzne elementy nagrzewające posiadają izolację cieplną. Jako nośnik ciepła wykorzystywana jest woda, którą nagrzewa się w kotle jakiegokolwiek typu i podaje przez element nagrzewający w zamkniętym konturze. Jedna sekcja podgrzewająca obliczona jest na wydajności 1500 kg/h. W razie konieczności zwiększenia wydajności kolejno instaluje się wymaganą ilość sekcji, ustawiając je pionowo za pomocą połączeń kołnierzowych.
     Ziarno, podlegające nagrzewaniu, jest podawane do zbiornika przyjmującego i grawitacyjnie w trybie związaym przechodzi przez sekcję podgrzewającą, omywając rury elementu podgrzewającego. Na skutek kontaktu z gorącą powierzchnią ziarno się nagrzewa. Wyjście ziarna z aparatu jest dokonywane poprzez lejki wyjściowe i przez podajnik łopatkowy urządzenia wyjściowego. Podgrzewacz jest wyposażony w tablicę rozdzielczą z przetwornikiem częstotliwości. Przetwornik częstotliwości reguluje ilość obrotów zaworu obrotowego na wyjściu z aparatu, a więc także czas przebywania ziarna w podgrzewaczu.

Rys. 1 Podgrzewacz ziarna PZ Rys. 2 Sekcja podgrzewająca
Подогреватель зерна ПЗ Подогреватель зерна ПЗ
Model PZ-1,5 PZ-3,0 PZ-4,5 PZ-6,0
Wydajność, kg/h (przy nagrzewaniu do 15°) 1000-1800 2000-3500 4500 6000
Moc zainstalowana urządzenia wyjściowego, kW 1,1 1,1 1,1 1,1
Masa, kg 1520 1722 1924 2126
Wymiary gabarytowe, mm
długość
szerokość
wysokość

1250
1150
3650

1250
1150
5650

1250
1150
7650

1250
1150
9650

Uwaga: Dodatkowo konieczna jest instalacja podgrzewacza do nagrzewania wody.

1. Zwiększenie ogólnego uzysku mąki o 3-5%;
2. Zwiększenie uzysku wysokich gatunków mąki o 10-15%;
3. Zwiększenie białości mąki o 5-6 jednostek;
4. Duża powierzchnia elementów nagrzewających;
5. Możliwość zwiększania mocy cieplnej;
6. Efektywna izolacja cieplna, minimalizująca straty ciepła do atmosfery;
7. Może być wyposażona w czujniki poziomu na życzenie klienta.

Меню