Nasza firma "OLIS" Sp. z o.o. wzięła udział w XXII Międzynarodowej Agroprzemysłowej Wystawie-Jarmarku "AGRO-2010", która odbyła się 15-19 czerwca w Kijowie na terytorium Krajowego kompleksu "Ekspocentr Ukrainy" (Centrum "Wystawa Osiągnięć Gospodarki Narodowej"). Do uwagi odwiedzających wystawę zaprezentowaliśmy separator ziarna ŁUCZ ZSO-75 i uniwersalną linię do produkcji kaszy Optimatik-K-15 w pracy, a także sprzęt laboratoryjny naszej produkcji

Агро 2010 Агро 2010 Агро 2010

Агро 2010 Агро 2010 Агро 2010

Z najlepszymi życzeniami, firma "OLIS" Sp. z o.o.!