Pod hasłem "Jakość i bezpieczeństwo produkcji inwestycją w przyszłość!" odbyła się konferencja 16.10.2013 r. w ramach Międzynarodowego Forum "Kompleksowe Wyposażenie Laboratoriów" w Kijowie, ul. Saliutna 2B, centrum wystawowe "KijówEkspoPlaza" przy wsparciu czasopisma "Przechowywanie i przetwarzanie zboża" i Państwowej Inspekcji Rolniczej Ukrainy.

     Aktualne problemy branży były omawiane na konferencji przez przedstawicieli wiodących firm rynku zbożowego Ukrainy. Podstawowymi tematami konferencji była ocena jakości zboża na Ukrainie, charakterystyka systemu oceny jakości zboża i produktów zbożowych na Ukrainie i na świecie, współczesny sprzęt do określania wskaźników jakości zboża i produktów jego przetwórstwa.

    Z odczytem na temat "Współczesne wymagania do wyposażenia laboratoriów przedsiębiorstw przetwórstwa zboża" na konferencji wystąpiła ekspert do spaw sprzętu laboratoryjnego "OLIS" Sp. z o.o. Olga Dziuba. "Zespół Firmy zajmuje się projektowaniem technologii i produkcją sprzętu do przetwarzania zboża od 1996 roku. Biorąc pod uwagę współczesnie osiągnięcia technologiczne w sferze przeprowadzania badań, Firma "OLIS" w 2007 roku wprowadziła nowy kierunek - produkcję sprzętu laboratoryjnego".

   W trakcie odczytu zostało zaprezentowanych 15 wyrobów laboratoryjnych produkcji "OLIS" Sp. z o.o. Większość uczestników konferencji zna nasze urządzenia i wykorzystują je w swoich laboratoriach. W dużym zainteresowaniem obecni zapoznali się z pełną listą produkowanego sprzętu laboratoryjnego, a także z modernizacją proponowanych urządzeń w związku z tendencjami rynku i życzeniami specjalistów laboratoryjnych.

      Olga również zapoznała obecnych z przetrząsarką do zboża WZ-1 produkcji "OLIS" Sp. z o.o. - to urządzenie, stosowane w spichlerzach na polu i pozwalające na zachowanie jakości zboża w ciągu całego okresu przechowywania.

       Nasza firma "OLIS" Sp. z o.o.  była sponsorem danej konferencji.

Качество и безопасность 2013

Качество и безопасность 2013 Качество и безопасность 2013

Z najlepszymi życzeniami, firma "OLIS" Sp. z o.o.!