"OLIS" Sp. z o.o. dziękuje organizatorom wystawy "Moldagrotech-2014", która odbyła się w dniach 12-15.03.2014 roku w Międzynarodowym Centrum Wystawowym "MOLDEXPO" pod adresem: Kiszyniów, ul. Giocelor 1, Republika Mołdowy za dobrą organizację przeprowadzenia wystawy.

W czasie przeprowadzenia wystawy zaprezentowaliśmy i promowaliśmy na rynku cały zakres sprzętu i świadczonych usług; uzyskaliśmy opinie o sprzęcie naszej produkcji; dowiedzieliśmy się więcej o klientach i ich oczekiwaniach; rozszerzyliśmy bazę danych kontaktów na perspektywę w Republice Mołdowy.

Выставка Молдова  Выставка Молдова

Z najlepszymi życzeniami, firma "OLIS" Sp. z o.o.!