Firma „OLIS” wzięła udział w konferencji „Mąka i kasze: surowiec, rynek , technologie”, która odbyła się w dniach 24-25 września w Kijowie (hotel „Prezydent”).   

                Dane wydarzenie odwiedzili rolnicy, producenci mąki i kasz, firmy handlowe i dystrybucyjne, dostawcy i producenci sprzętu technologicznego.

                Nasza firma była sponsorem danej konferencji.

                Na konferencji w imieniu naszej firmy ze swoimi przemówieniami wystąpili:

 - Wereszczynskyj A. P., doktor habilitowany nauk technicznych, dyrektor generalny „OLIS” Sp. z o.o. z tematem „Współczesne metody zwiększania efektywności przemiałów gatunkowych mąki”;

- Szewczenko A. W., kierownik oddziału rozwoju i wdrażania „OLIS” Sp. z o.o. z tematem „Praktyka wdrażania innowacji w technologii produkcji kasz”.

    Dana konferencja umożliwiła uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań i zdobycie nowych pomysłów w celu rozwoju biznesu w sferze rolnictwa.