TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

многоканальный +38 (048) 752-85-58

отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” Контакты отдела продаж ООО ОЛИС +38 (067) 511-29-99, отдел продаж +38 (067) 485-19-95

отдел “Лабораторное оборудование” отдел - Лабораторное оборудование +38 (067) 899-47-97

отдел Экспорта оборудования Отдел Экспорта +38 (068) 939-65-85

отдел Сервиса Сервис Олис - Вайбер и Вотсап +38 (096) 714-46-61

Oddzielacz puchu MWO-1,5

  Oddzielacz puchu MWO-1,5 produkcji firmy "OLIS" Sp. z o.o. jest przeznaczony do usuwania włosków z produktów łuskania owsa.
 Jest stosowany w częściach łuszczących zakładów owsianych.

Przeznaczenie i sfera zastosowania:
   Oddzielacz puchu MWO-1,5 produkcji firmy "OLIS" Sp. z o.o. jest przeznaczony do usuwania włosków z produktów łuskania owsa.
  Jest stosowany w częściach łuszczących zakładów owsianych.

Opis:
     Zasada pracy oddzielacza puchu MWO-1,5-01: surowiec, trafiający do komory roboczej, jest mieszany przez organy robocze. Wskutek tego powstaje tarcie produktu o sitową szorowarkę, przez co odbywa się oddzielenie włosków z produktów łuskania owsa. Usunięte w ten sposób włoski są przesiewane przez sitową szorowarkę, a obrobione produkty łuskania są wyprowadzane przez otwór wyjściowy.

    Może być dodatkowo kompletowany kanałem aspiracyjnym do usuwania lekkich domieszek 

Model MWO-1,5
Wydajność do, t/h 2,0
Moc zainstalowana, kW 5,6
Zużycie powietrza na aspirację, m3/h 300
Masa, kg 430
Wymiary gabarytowe, mm
długość
szerokość
wysokość

1480
520
1590

1. Wysoka niezawodność i efektywność;;
2. Zwiększenie efektywności pracy maszyn Paddy i odsiewaczy;
3. Małe gabaryty i zapotrzebowanie na energię;
4. Możliwość instalacji organów roboczych różnych typów i ich szybkiej wymiany.

Меню