TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

Łuskacz ryżu i prosa


Krótki opis
Jest przeznaczony do mechanizacji wymagających dużo
pracy procesów łuskania i dzielenia produktów łuskania
prosa i ziaren ryżu przy określaniu:
- błoniastości prosa i ziaren ryżu;
- zawartości zepsutych ziaren w prosie;
- zawartości zepsutych, czerwonych, kleistych i
pożółkłych ziaren w ziarnach ryżu;
- szczelin w ziarnach ryżu.
Próba ziarna z komory załadowczej trafia do łuskającej, gdzie jest obrabiana przez ogumione wałki, obracające się do siebie nawzajem z różną prędkością. Produkty łuskania trafiają do kanału pneumatycznego. Błony są unoszone do cyklonu przeciwnym sturmieniem powietrza, tworzonym przez wentylator, osiadają i są gromadzone w zbiorniku błon. Nasiona i łuskane ziarna są kierowane do zbiornika. Stopień łuskania jest regulowany prześwitem między ogumionymi wałkami. Sfera zastosowania - laboratoria przedsiębiorstw odbioru ziarna. Normalna praca łuskacza jest zapewniana przy temperaturze środowiska zewnętrznego od -10 do +35°C i względnej wilgotności powietrza 55±15% (przy 20°С).
Próba,g 100 
Napięcie sieci zasilającej, V 380
Moc napędu, kW 2,2
Rozmiar wałków, mm Ф 120х60
Częstotoliwość obrotów wałków, obr/min:
- dużej prędkości
- niskiej prędkości

960
510
Masa, kg 130
Wymiary gabarytowe instalacji, mm
długość
szerokość
wysokość

560
670
750
Меню