TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

многоканальный +38 (048) 752-85-58

отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” Контакты отдела продаж ООО ОЛИС +38 (067) 511-29-99, отдел продаж +38 (067) 485-19-95

отдел “Лабораторное оборудование” отдел - Лабораторное оборудование +38 (067) 899-47-97

отдел Экспорта оборудования Отдел Экспорта +38 (068) 939-65-85

отдел Сервиса Сервис Олис - Вайбер и Вотсап +38 (096) 714-46-61

SKALPERATOR SKO

Skalperatory są przeznaczone do wstępnego oczyszczania, usunięcia dużych domieszek i zanieczyszczeń z ziarna. Są wykorzystywane w elewatorach i spichlerzach.

Skalperatory są przeznaczone do wstępnego oczyszczania, usunięcia dużych domieszek i zanieczyszczeń z ziarna. Są wykorzystywane w elewatorach i spichlerzach.

Opis: Wyjściowy produkt trafia do bębna, sita którego przepuszczają ziarno i zatrzymują zanieczyszczenia, które wychodzi przez zejście na końcu cylindra. Wykorzystanie skalperatora (wstępnego czyszczenia) jest niezbędne w celu zapewnienia normalnej pracy suszarni, zapobiegania ich zapychaniu się i obniżenia zużycia energii, zużywanej na suszenie produktu, a także w celu oddzielenia przypadkowych przedmiotów, które mogą doprowadzić do awarii sprzętu transportowego. Wybór średnicy perforowanych otworów sit zależy od przetwarzanego ziarna, jego wilgotności i rodzaju usuwanych śmieci. W razie konieczności, pierwsze sito może być wykorzystywane do usuwania małych domieszek.

Skalperator może być dokompletowany przez separator powietrzny (aspirator) w dwóch wykonaniach: z otwartym cyklem powietrza WSN lub z zamkniętym cyklem powietrza WS, który jest montowany na skalpelatorze na zasadzie separatora ŁUCZ ZSO. Pomiędzy separatorem powietrznym i skalpelatorem można zamontować zawór obrotowy KP, a dalej praca maszyny jest możliwa w kilku schematach:

Схема очистки зерна Схема очистки зерна
Схема очистки зерна Схема очистки зерна
Схема очистки зерна
Model SКО-100 SКО-200 SКО-300
Wydajność, do t/h 100 200 300
Moc zainstalowana, 1,5 4,0 7,6
Średnica bębna sitowego, mm 900 1260 1900
Ilość sekcji, szt. 2 2 3
Zużycie powietrza na aspirację, m3/h 4000 5500 13500
Masa, kg 2050 2400 7000
Wymiary gabarytowe*, mm:
długość
szerokość
wysokość
 
2500
2355
3640
 
3355
2685
4095
 
4900
2920
5044

*- wymiary gabarytowe są podane razem z separatorem powietrznym

1. Wysoka efektywność technologiczna dzięki dużemu rozmiarowi powierzni przesiewającej;
2. Wytrzymała metalowa konstrukcja;
3. Regulacja kąta nachylenia bębna, co zwiększa możliwości skalperatora;
4. Bezpieczeństwo eksploatacji;
5. Wykorzystywane są elementy wiodących europejskich producentów;
6. Jako sita są wykorzystywane zwykłe materiały perforowane, które są zakładane i mocowane na bębnie bez nabijania na ramki lub jakiegokolwiek innego wcześniejszego przygotowania.

Предварительная очистка зерна

Для очистки сильно влажного и сильно засорённого зерна, а также для сушки зерна необходимо провести предварительную очистку зерна, то есть удалить крупные примеси. В собранном урожае всегда содержится высокий процент различных примесей - зерна прочих сельскохозяйственных растений, испорченных зёрен, крупних примесей, случайных предметов.

Что обеспечивает предварительная очистка зерна?

1. При предварительной очистке зерна удаляется большая часть вороха;

2. С помощью предварительной очистки зерна снижается влажность обрабатываемого урожая и повышается возможность равномерного нагревания зерна, при этом сокращая расходы на сушку;

3. Предварительная очистка зерна способствует увеличению срока хранения зерна в несколько раз;

Всё это возможно при использовании СКАЛЬПЕРАТОРА СКО! Эта зерноочистительная машина производства ООО “ОЛИС” предназначена для предварительной очистки зерна - удаления крупной примеси и сора из зернового материала, которая применяется на элеваторах и токах. Она обеспечивает нормальный процесс работы сушилок, предохраняет транспортное оборудование от забивания, возгорания и пересушивания, уменьшает количество энергии, потребляемое при сушке зернового материала, а также отбирает нежелательные предметы, которые могут помешать работе оборудования либо вывести его из строя.

Меню