TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

многоканальный +38 (048) 752-85-58

отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” Контакты отдела продаж ООО ОЛИС +38 (067) 511-29-99, отдел продаж +38 (067) 485-19-95

отдел “Лабораторное оборудование” отдел - Лабораторное оборудование +38 (067) 899-47-97

отдел Экспорта оборудования Отдел Экспорта +38 (068) 939-65-85

отдел Сервиса Сервис Олис - Вайбер и Вотсап +38 (096) 714-46-61

Uniwersalna linia do produkcji kaszy "OPTIMATIK K- 07"

          Na uniwersalnej linii do produkcji kaszy "OPTIMATIK K-07" dokonywane jest przetwórstwo pszenicy, przetwórstwo jęczmienia, przetwórstwo grochu, przetwórstwo prosa na gatunkową kaszę. 

      Nasza firma "OLIS" Sp. z o.o. jest producentem uniwersalnej linii do produkcji kaszy "Optimatik K-07". Całe wyposażenie linii do produkcji kaszy jest zagregowane na ramie nośnej z drabiną i platformą dla obsługi. Kierowanie pracą linii do produkcji kaszy odbywa się za pomocą centralnej konsoli sterowania.

       Na uniwersalnej linii do produkcji kaszy OPTIMATIK K-07 dokonywane jest przetwórstwo  pszenicy, przetwórstwo jęczmienia,przetwórstwo grochu,przetwórstwo prosa na gatunkową kaszę. Linia do produkcji kaszy zapewnia produkcję kaszy pszenicznej, produkcję kaszy jęczmiennej, produkcję kaszy perłowej, produkcję kaszy kukurydzianej, produkcję kaszy grochowej i produkcję kaszy jaglanej. Wyposażenie linii do produkcji kaszy pozwala na uzyskanie jakości kaszy powyżej wymagań Standardu Państwowego i zadowolić potrzeby współczesnego rynku.

Asortyment, uzysk kaszy i wydajność:

Nazwa kaszy Faktyczny
uzysk, %
Uzysk według standardu państwowego,
GOST, %
Wydajność,
kg/h (według ziarna)
Kasza perłowa,
numerowana
65-70 45 200
Kasza jęczmienna,
3-numerowana
70-74 65 350
Kasza pszenna szlifowana,
numerowana
80-85 63 400
Kasza pszenna rozdrobniona, 3-numerowana
67-73 60 450
Groch szlifowany
cały i łuskany
77-82 77 400
Groch szlifowany,
 łuskany
65-70 nie przewidzianych 400
Kasza kukurydziana*
Mąka kukurydziana
50-55
12-15
40
12
350
Kasza jaglana szlifowana
gatunkowa**
60-65 60 300

Uzysk kaszy został wskazany pod warunkiem, że jest ona jakości nie niższej, niż określona przez standard państwowy GOST. Zmiana uzysku kasz we wskazanych zakresach zależy od jakości przetwarzanego ziarna.
* - bez oddzielenia kiełka;
** - gatunkowość kaszy jaglanej jest określana przez klasę przetwarzanego prosa.

Model К-07
Moc zainstalowana, kW 16
Średnie zużycie energii elektrycznej na tonę przetwarzanego ziarna, kW 26
Personel obsługujący, osób 1
Powierzchnia dla rozmieszczenia i obsługi sprzętu, m 2 17
Wymagana wysokość pomieszczenia, m до 5
Zasilanie elektryczne 3-fazowy
prąd zmienny,
380 V, 50 Hz
Wymiary gabarytowe, mm
szerokość
długość
wysokość

2500
3000
4850
Podstawowy transport wewnątrz linii: transport pneumatyczny
Stopień automatyzacji: półautomat, kierowanie
za pomocą konsoli centralnej


Skład linii do produkcji kaszy:

№ п/п Nazwa Ilość, szt
1. Blok łuszczenia i rozdrabniania, w zestawie 1
1.1. Kolumna magnetyczna MK-1 2
1.2. Zbiornik operacyjny 1
1.3. Maszyna łuszcząco-szlifująca Kaskad-0,4 1
1.3. Rozdrabniarka DKM-0,4 1
2. Blok frakcjonowania i gotowego produktu, w zestawie 1
2.1. Przesiewacz BM-0,8 1
2.2. Kolumna aspiracyjna AK-100 3
2.3. Zbiornik gotowego produktu 2.3 5
2.4. Urządzenie nabijające 5
3. System aspiracji i transportu pneumatycznego Komplet
4. Część elektryczna i automatyka Komplet
5. Nośne konstrukcje metalowe Komplet


Linia do produkcji kaszy może być dodatkowo dokompletowana:

№ п/п Nazwa Ilość, szt
6. Maszyna do łuskania grochu MKG-0,8 1
7. Separator do czyszczenia ziarna BM-0,4 1

1. Wysokie uzyski gotowego produktu;
2. Niskie zużycie energii elektrycznej podczas przetwarzania surowca;
3. Kompaktowość produkcji;
4. Transport produkty po linii technologicznej jest dokonywany za pomocą transportu pneumatycznego, co zapewnia wygodę, zwiększa niezawodność sprzętu;
5. Częściowa automatyzacja pozwala na eksploatację linii do produkcji kaszy przez jedną osobę;
6. Przewidziane zostało wstępne czyszczenie ziarna z domieszek, czyszczenie wchodzącego ziarna i gotowego produktu na separatorach magnetycznych;
7. Gotowy produkt ma formę starannie pociętego, a nie rozgniecionego ziarna;;
8. Elementy elektrycznej tablicy rozdzielczej i napędu mechanizmu są produkcji wiodących europejskich producentów;
9. Do bazowej konstrukcji można łatwo zainstalować dodatkowe opcje, które znacznie zwiększają możliwości przetwórstwa i asortyment produkcji;
10. Jakość produkcji jest na wysokim poziomie i pozwala łatwo zwyciężyć w konkurencyjnej walce o konsumenta.

Меню