TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

+38 (048) 752-85-58 +38 (067) 511-29-99 +38 (067) 899-47-97

Suszarnia pionowa WPS-O


Krótki opis

Suszarnia pionowa WPS-O jest przeznaczona do suszenia ziarna upraw kaszowych w procesie obróbki hydrotermicznej przy produkcji kaszy.Produkt wyjściowy kolejno przechodzi przez sekcje suszące, gdzie kontaktuje się z rurami, ogrzanymi przez parę. Potem ziarno trafia do sekcji chłodzącej, gdzie jest ochładzane poprzez owiewanie powietrzem, a następnie jest wyprowadzane za pomocą specjalnego mechanizmu wyprowadzającego.


Suszarnia pionowa WPS-OSuszarnia pionowa WPS-O
Kliknij, aby powiększyć
  • Suszarnia pionowa WPS-O
  • Вертикальная сушилка ВПС-О
  • Вертикальная сушилка ВПС-О
  • Вертикальная сушилка ВПС-

Przeznaczenie i sfera zastosowania:
Suszarnia pionowa WPS-O jest przeznaczona do suszenia ziarna upraw kaszowych w procesie obróbki hydrotermicznej przy produkcji kaszy.

Opis:
Produkt wyjściowy kolejno przechodzi przez sekcje suszące, gdzie kontaktuje się z rurami, ogrzanymi przez parę. Potem ziarno trafia do sekcji chłodzącej, gdzie jest ochładzane poprzez owiewanie powietrzem, a następnie jest wyprowadzane za pomocą specjalnego mechanizmu wyprowadzającego.

Model WPS-О-3 WPS-О-4 WPS-О-5 WPS-О-6 WPS-О-7 WPS-О-8
Ilość sekcji nagrzewających, szt. 3 4 5 6 7 8
Powierzchnia nagrzewania, m2 40,5 54,0 67,5 81,0 94,5 108,0
Wydajność, t/h 1,0-1,3 1,5-1,7 2,0-2,2 2,4-2,6 2,9-3,1 3,3-3,4
Ciśnienie pary, kPa 400 400 400 400 400 400
Zużycie pary na tonę ziarna, kg/h 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360 280-360
Zużycie powietrza na tonę ziarna, m3/h 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Moc silników elektrycznych, kW 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Masa, kg 3040 3750 4460 5170 5960 6690

1. Sekcje suszące są wyposażone w urządzenie podłączające do przymusowej wentylacji, co sprzyja intensyfikacji procesu suszenia;
2. System chłodzący jest wyposażony w urządzenie rozprowadzające i regulujące chłodzące powietrze, co sprzyja równomiernemu chłodzeniu produktu;
3. Udoskonalono urządzenie mechanizmu wyprowadzającego, co pozwala na zapewnienie równomierności wyjścia produktu z zadaną wydajnością, w tym również w trybie automatycznym;
4. Zwiększono ilość rur w sekcjach suszących, co zapewnie wysokie wskaźniki suszenia produktu;
5. Dzięki obecności oddzielnych dławików w sekcji chłodzącej osiągana jest dokładna i stopniowa regulacja i równomierność chłodzenia;
6. Konstrukcja sekcji wyprowadzającej realizuje optymalny wypływ produktu, dzięki czemu zapewniana jest wysoka jakość obróbki produktu;
7. Wykorzystanie części produkcji wiodących europejskich producentów;
8. W wyrobie szeroko wykorzystywana jest nierdzewna stal spożywacza, dzięki czemu zachowane są wysokie właściowści sanitarno-higieniczne wyrobu.

Меню