TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

многоканальный +38 (048) 752-85-58

отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” Контакты отдела продаж ООО ОЛИС +38 (067) 511-29-99, отдел продаж +38 (067) 485-19-95

отдел “Лабораторное оборудование” отдел - Лабораторное оборудование +38 (067) 899-47-97

отдел Экспорта оборудования Отдел Экспорта +38 (068) 939-65-85

отдел Сервиса Сервис Олис - Вайбер и Вотсап +38 (096) 714-46-61

Maszyna do czyszczenia zboża ZAW-"Niwa"-50B

"OLIS" Sp. z o.o. oferuje maszyny do czyszczenia zboża ZAW-"Niwa"-50B na bazie separatora ziarna ŁUCZ ZSO-75 (kompleks ZAW według typu ZAW-40)
     ZAW-"Niwa"-50B jest wykorzystywana dla obróbki po zbiorach ziarna pszenicy, żyta, jęczmienia, gryki, owsa, grochu, kukurydzy, prosa, soi, rzepaku i słonecznika. Obróbka składa się z przyjęcia i oczyszczenia ziarna z następnym załadunkiem na samochody ciężarowe.

Jak pokazuje analiza stanu jakości czyszczenia zboża na Ukrainie i w całej WNP, obecnie około 90% kompleksów do czyszczenia zboża zostało wprowadzonych do eksploatacji jeszcze w latach 1970- 1980-tych i stosowane w nich separatory są już przestarzałe według wszystkich wskaźników technologicznych.

Separatory nowych czasów to maszyny do czyszczenia zboża z zasadniczo odmienną w porównaniu z poprzednim pokoleniem zasadą czyszczenia. Separatory, do których należąŁUCZ ZSO produkcji «OLIS», Sp. z o.o. są wysokowydajnym sercem maszyny do czyszczenia zboża nowego pokolenia, zbudowanym według nowego schematu technologicznego zgodnie ze współczesnymi wymaganiami i normami (obciążenia śniegowe i wietrzne) dotyczącymi projektowania i budownictwa.

"OLIS" Sp. z o.o. oferuje maszyny do czyszczenia zboża ZAW-"Niwa"-50B na bazie separatora ziarna ŁUCZ ZSO-75 (kompleks ZAW według typu ZAW-40)

Przeznaczenie:
     ZAW-«Niwa»-50B jest wykorzystywana dla obróbki po zbiorach ziarna pszenicy, żyta, jęczmienia, gryki, owsa, grochu, kukurydzy, prosa, soi, rzepaku i słonecznika. Obróbka składa się z przyjęcia i oczyszczenia ziarna z następnym załadunkiem na samochody ciężarowe.

Zestaw ZAW«Niwa»-50B

1. Część przyjmująca
Część składa się z:

- urządzenia przyjmującego - dołu wyładowczego dla bocznego i tylnego rozładunku samochodów, wykonanej w formie pogłebionej spawanej konstrukcji metalowej, dla której w razie konieczności możliwe jest wytworzenie wiaty z dachem

- a także norie o wydajnści 50 t/h z czujnikami szybkości, poziomu, podparcia taśmy i rozładowacz wybuchu.

2. Część czyszcząca zboże.
Podstawowym sprzętem technologicznym linii jest maszyna wstępnego, pierwotnego i nasiennego czyszczeniaŁUCZ ZSO-75.

- w maszynie w trybie wstępnego czyszczenia usuwane są duże, słomiane i przypadkowe domieszki, które trafiły do zboża w czasie jego zbierania lub transportu;

w trybie pierwotnego czyszczenia zboże jest oczyszczanie od domieszek, różniących się szerokością, grubością i właściwościami aerodynamicznymi;

w trybie czyszczenia nasiennego ŁUCZ ZSO jest przeznaczony do oddzielenia nasion, różniących się rozmiarem.

3. Część oczyszczania powietrza z pyłu posiada system aspiracji, który obsługuje pracę maszyn do czyszczenia zboża wstępnego i pierwotnego czyszczenia, a także sprzętu transportowego. Do składu sieci aspiracyjnej wchodzi sprzęt odpylający - cyklon-wytrącacz 4BCSz,, wentylator średniego ciśnienia i aspiracyjne kanały wentylacyjne. Oczyszczone za ich pomocą powietrze jest wyprowadzane na zewnątrz do atmosfery. Domieszki osiadają w zbiorniku dla drobnych odpadów.

4. Część załadunku na samochody. Po oczyszczeniu zboża w separatorze do czyszczenia zboża, zboże grawitacyjnie trafia do części załadunkowej - buforowe zbiorniki z zasuwami łopatkowymi, pracującymi w trybie ręcznym.

5. Część elektryczna. Do części elektrycznej należy tablica rozdzielcza z przetwornikiem częstotliwości, kable, spusty i system oświetlenia. W zestawie tablicy rozdzielczej jest również aparatura uruchamiania i ochrony silników elektrycznych i przetwornika częstotliwości. Przetwornik częstotliwości służy do regulowania ilości obrotów bębna sitowego separatora ŁUCZ ZSO-40, zależącej od trybów czyszczenia, rodzaju oczyszczanego zboża, jego wilgotności i zanieczyszczenia.

ZAW-«Niwa» funkcjonuje zarówno w trybie ręcznym, jak i automatycznym, posiada awaryjną sygnalizację dźwiękową i świetlną stanu sprzętu, maksymalnego poziomu zboża w zbiornikach, sygnał ostrzegawczy przed uruchomieniem sprzętu. Po włączeniu systemu aspiracji przewidziane jest niezbędne opóźnienie włączenia sprzętu aspiracyjnego, a po wyłączeniu danego sprzętu - odpowiednio opóźnienie wyłączenia systemu aspiracji. Wszystkie zbiorniki są wyposażone w czujniki górnego poziomu..

  
 Czyszczenie 
wstępne
 Czyszczenie
pierwotne
Czyszczenie nasienne (wtórne),
sortowanie, kalibrowanie
Wydajność do, t/h
50
50
10
Wyjściowe parametry zboża
zanieczyszczenie do 20%,
wilgotność do 35%
zanieczyszczenie do 10%,
wilgotność do 18%
wilgotność12-15%

1. Konstrukcja ZAW-"Niwa" jest racjonalna w weksploatacji i odpowiada wszystkim współczesnym wymaganiom i normom dotyczącym projektowania i budownictwa;
2. Do kompletowania używany jest sprzęt o wysokiej niezawodności produkcji "OLIS" Sp. z o.o.;
3. Schemat technologiczny stwarza szerokie możliwości przetwarzania ziarna (różne stopnie oczyszczenia, kalibrowania);
4. Obecność systemu aspiracyjnego zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji i zapewnia wysokie warunki sanitarno-higieniczne dla obsługującego personelu;
5. Systemy kierowania, ochrony i sygnalizacji pozwalają na zminimalizowanie ilości eksploatującego i obsługującego personelu, zwiększają bezpieczeństwo, zapobiegają możliwym awariom;
6. Przewidziana jest możliwość dokompletowania różnymi sprzętami technologicznymi w celu zwiększenia możliwości kompleksu;
7. Projekt przewiduje stopniową instalację do ZAW-«Niwa» suszarni, części nasiennej z instalacją próbników i stołów wibro-pneumatycznych, części dla długotrwałego przechowywania i ważenia ziarna, laboratorium dla kontroli jakości ziarna.

Меню