TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

многоканальный +38 (048) 752-85-58

отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” Контакты отдела продаж ООО ОЛИС +38 (067) 511-29-99, отдел продаж +38 (067) 485-19-95

отдел “Лабораторное оборудование” отдел - Лабораторное оборудование +38 (067) 899-47-97

отдел Экспорта оборудования Отдел Экспорта +38 (068) 939-65-85

отдел Сервиса Сервис Олис - Вайбер и Вотсап +38 (096) 714-46-61

SEPARATOR ZIARNA "HORYZONT-K"

  Separatory ziarna HORYZONT-K” są przeznaczone oczyszczania ziarna roślin uprawnych od dużych, drobnych i lekkich domieszek na zmechanizowanych spichlerzach, elewatorach, maszynach do czyszczenia ziarna i innych obiektach do obróbki zboża. Separatory umożliwiają wykonywanie następujących operacji: wstępne oczyszczenie, pierwotne oczyszczenie, wtórne oczyszczenie (sortowanie, kalibrowanie).

Separatory ziarna „HORYZONT-K” są przeznaczone oczyszczania ziarna roślin uprawnych od dużych, drobnych i lekkich domieszek na zmechanizowanych spichlerzach, elewatorach, maszynach do czyszczenia ziarna i innych obiektach do obróbki zboża. Separatory umożliwiają wykonywanie następujących operacji: wstępne oczyszczenie, pierwotne oczyszczenie, wtórne oczyszczenie (sortowanie, kalibrowanie).

Maszyny „HORYZTONT-K” składają się z płasko-sitowego separatora i kolumny aspiracyjnej.

Zasada działania:
     Wejściowe ziarno, wprowadzane do maszyny przez rurę odbioru, trafia na sita, na których odbywa się jego oczyszczenie od domieszek, różniących się rozmiarem. Otrzymane frakcje oczyszczonego ziarna i domieszek oddzielnie usuwane są z maszyny przez rury wyjściowe. Następne ziarno trafia do kolumny aspiracyjnej KAO, w której jest owiewane przeciwnym strumieniem powietrza, dzięki czemu odbywa się oczyszczenie ziarna od lekkich domieszek.

W skład zestawu separatorów „HORYZONT-K” może wchodzić separator powietrzny z zamkniętym cyklem powietrza WSZ lub separator z otwartym cyklem powietrza WSN. Przy czym produkt początkowy najpierw trafia do separatora powietrznego WSZ lub WSN, potem na separator płasko-sitowy, a następnie do kolumny aspiracyjnej.

Model «GORIZONT K-130» «GORIZONT K-250» «GORIZONT K-300» «GORIZONT K-400» «GORIZONT K-500»
Pre-cleaning, up to, tons/hour: 130 250 300 400 500
Preliminary capacity, up to, tons/hour (for wheat) 40 80 120 160 240
Working surface of sieves, m² 8 16 24 32 48
Aerodynamic resistance, Pa 400 400 400 800 1200
Air flow rate with VSZ or VSZM, m³/ч 300 1000 1500 2000 3000
Air flow rate for the work of КАО, m³/ч 4800 6240 10600 12480 15600
Installed capacity of separator GORIZONT K, kW 1,5 2,2 3,0 3,0 3,0
Weight of separator GORIZONT K, kg 2789 5231 6301 7657 8700
Overall dimensions of separator GORIZONT K, mm: length width height 3170
1804
2085
3440
1850
2920
3500
2350
2950
3550
2880
2956
3850
2870
3870
Installed capacity of VSZ, kW 5,1 6,6 8,6 12,1 12,5
Weight of separator GORIZONT K with VSZ, kg 3384 6131 8259 8607 10550
Overall dimensions of separator GORIZONT K with VSZ, mm: length width height 3410
2230
3785
3440
2520
4762
3500
3130
5050
3550
3630
5050
3900
3720
6550
Weight of separator GORIZONT K with VSZ and КАО, kg 3614 6664 8719 9200 11450
Overall dimensions of separator GORIZONT K with VSZ and КАО, mm: length width height 3890
2230
3785
4040
2520
4762
4100
3130
5050
4150
3630
5050
4700
3720
6550
Installed capacity VSZM, kW 5,1 6,6 8,6 12,1 12,5
Weight of separator GORIZONT K with VSZ and VSZМ, kg 4113 6982 9397 9958 12850
Overall dimensions of separator GORIZONT K with VSZ and VSZМ, mm: length width height 4310
2230
3785
5340
2520
4762
5300
3130
5050
5450
3630
5050
6310
3720
6550

1. Wysoka wydajność przy małej powierzchni, zajmowanej przez separator;
2. Efektywne oczyszczenie ziarna dzięki dużej powierzchni roboczej sit;
3. Niezawodność konstrukcji i wygoda eksploatacji;
4. Wykorzystanie prostych, niezawodnych i wysokoefektywnych środków do czyszczenia sit;
5. Możliwość organizacji podwójnego powietrznego separowania ziarna (na wejściu do części sitowej i na wyjściu z niej) pod warunkiem dodatkowej instalacji separatora powietrznego WSN lub WSZ;
6. Niskie zużycie energii

   Первичная очистка зерна

   Перед первичной очисткой зерна, для того, чтобы повысить эффективность работы зерноочистительного оборудования, обычно  проводят предварительную очистку. Обработку можно начинать с первичной очистки зерна, если зерно не требует сушки, при этом в нём содержится невысокий процент засоренности. Первичная очистка зерна гарантирует соответствие основной  фракции зерна базисным нормам стандарта продовольственного зерна.

    С зерноочистительными машинами от компании “ОЛИС” процесс первичной очистки зерна станет удобным и эффективным. Зерновой сепаратор “Горизонт-К” – лучшее решение для первичной очистки зерна, так как он имеет большую площадь просеивающей поверхности. Эффективная первичная очистка зерна происходит благодаря удобной комплектации “Горизонта – К”, так как в состав сепаратора может входить воздушный сепаратор с замкнутым циклом воздуха ВСЗ или сепаратор с разомкнутым циклом воздуха ВСН, а на выходе воздушная колонка КАО-1. “Горизонт – К” позволяет максимально сократить количество повреждённого зерна.

   Если Вы хотите приобрести качественное  и долговечное   оборудование за оптимальную цену, то зерновые сепараторы “ГОРИЗОНТ - К”  от компании “ОЛИС”, используемые для первичной очистки зерна, специально разработаны  для ваших потребностей. Обратитесь к нашим консультантам, и они обеспечат Вас всей интересующей информацией

Меню