TECHNOLOGIE I SPRZĘT
DO PRZETWÓRSTWA ZIARNA

многоканальный +38 (048) 752-85-58

отдел “Оборудование для очистки и переработки зерна” Контакты отдела продаж ООО ОЛИС +38 (067) 511-29-99, отдел продаж +38 (067) 485-19-95

отдел “Лабораторное оборудование” отдел - Лабораторное оборудование +38 (067) 899-47-97

отдел Экспорта оборудования Отдел Экспорта +38 (068) 939-65-85

отдел Сервиса Сервис Олис - Вайбер и Вотсап +38 (096) 714-46-61

Separator bębnowy zbożowy "ŁUCH" ZSO

Separatory „ŁUCZ” ZSO są przeznaczone do oczyszczania ziarna roślin uprawnych od dużych, drobnych i lekkich domieszek w zmechanizowanych spichlerzach, elewatorach i innych obiektach do obróbki zboża.

Przeznaczenie:
Separatory „ŁUCZ” ZSO są przeznaczone do oczyszczania ziarna roślin uprawnych od dużych, drobnych i lekkich domieszek w zmechanizowanych spichlerzach, elewatorach i innych obiektach do obróbki zboża.

Opis:
Maszyna do oczyszczenia ziarna „ŁUCZ” ZSO składa się z separatora sitowego i powietrznego. Wychodzące ziarno, które dostarczane jest do maszyny poprzez odbiorczą rurę połączeniową, wydmuchuje się przeciwnym potokiem powietrza, przy tym przeprowadza się oddzielenie lekkich zanieczyszczeń. Po tym ziarno wchodzi do bębna sitowego, gdzie przeprowadza się jego oczyszczenie od zanieczyszczeń wg wymiarów. Otrzymane frakcje oczyszczonego ziarna i zanieczyszczeń odrębnie wywodzą się z maszyny przez rury wylotowe. Oczyszczenie sit przeprowadza się blokami ruchomych szczotek i wałków.

Separator sitowy (bęben sitowy) umożliwiają wykonywanie następujących operacji: wstępne oczyszczenie, pierwotne oczyszczenie, wtórne oczyszczenie (sortowanie, kalibrowanie).

Separator powietrzny może być wykonany w dwóch wariantach:
- z zamkniętym cyklem powietrzna WSZ
- z otwartym cyklem powietrza WSN.

Schemat czyszczenia ziarna w separatorach powietrznych

          Schemat czyszczenia ziarna s WSZ            Schemat czyszczenia ziarna s WSN
Schemat czyszczenia ziarna s WSZ   Schemat czyszczenia ziarna s WSN 

 

Schematy czyszczenia ziarna w separatorze ziarna „ŁUCZ” ZSO

Wstępne czyszczenie ziarna Czyszczenie pierwotne ziarna
 Вторичная очистка зерна
  • maszyna do czyszczenia ziarna
  • separator do czyszczenia ziarna

Separator zbożowy

,

Maszyny do czyszczenia i sortowania nasion

Model Ilość
sekcji
bębna
sitowego,
sz.
Średnica
bębna
sitowego,
mm
Moc
silników
elektrycznych
кВт
Wymiary
gabarytowe,
mm:
Masa,
kg
Czyszczenie
wstępne,

do t/h
Czyszczenie
pierwotne,
do t/h
Czyszczenie
wtórne
(sortowanie,
kalibrowanie),
do t/h
ЗСО-35 3 600 5,85* 3662
х1056
х2655
1675 35 15 5
ЗСО-50 4 600 5,85* 4402
х1056
х2655
1925 50 30 6,5
ЗСО-75 4 900 8,1* 5121
х2594
х4444
3040 75 50 10
ЗСО-100 3 1260 12,6* 5618
х3177
х5237
3740 100 50 15
ЗСО-150 4 1260 12,6* 6651
х3177
х5237
4350 150 100 20
ЗСО-200 5 1260 6,6** 7693
х3330
х5332
5760 200 150 25
ЗСО-300 6 1900 23,1 8340
х2670
х5833
6700 300 200 30

* Moc silnikow elektrycznych z uwzględnieniem instalacji Separatora powietrznogo WSZ

** Moc silnikow elektrycznych z uwzględnieniem instalacji Separatora powietrznogo WSN

1. Brak wibracji i obciążeń dynamicznych konstrukcji budowlanych;
2. Niezawodność, zapewniona przez prostotę i zużyciem materiału przez konstrukcję;
3. Węzły łożyskowe, napędy i elementy elektryczne tylko widodących europejskich producentów.
4. Separator powietrzny z zamkniętym cyklem powietrza nie potrzebuje dodatkowej instalacji wentylatora, cyklonu i wyciągu powietrza
dla oczyszczania technologicznej ilości powietrza;
5. Brak uszkodzeń ziarna, co zapewnia efektywne wykorzystanie separatora dla oczyszczania materiału nasiennego;
6. Jako sita są wykorzystywane zwykłe materiały perforowane, które są zakładane i mocowane na bębnie bez nabijania na ramki lub jakiegokolwiek innego wcześniejszego przygotowania;
7. Efektywne czyszczenie wilgotnego i mocno zanieczyszczonego ziarna;
8. Zmiana kąta nachylenia bębna od 1º do 5º;
9. Wykorzystanie prostych, niezawodnych i bardzo efektywnych środków do czyszczenia sit;
10. Szeroka gama separatorów według wydajności pozwala na wybór optymalnego wariantu dla kompleksu oczyszczania ziarna. 

Машина для очистки зерна

Компания “ОЛИС” обладает десятилетним опытом в производстве машин для очистки зерна. Наш штат – это команда специалистов и единомышленников, которые непрестанно разрабатывают актуальные технические решения. Мы рады представить нашим клиентам всю линию машин для очистки зерна, позволяющей охватить весь спектр спроса потребителей агрорынка. Анализируя желания и требования покупателей, компания “ОЛИС” расширяет ассортимент товаров, привлекая к сотрудничеству представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Производственная компания “ОЛИС” разработала модельный ряд машин для чистки зерна - зерноочистительные сепараторы барабанного типа "ЛУЧ ЗСО" с возможностью очищения от 25 до 300 тонн зерна в час от крупных, мелких и легких примесей. Благодаря ситовому барабану, входящему в конструкцию, данная машина для очистки зерна позволяет выполнить такие операции, как предварительную очистку, первичную очистку, вторичную очистку, сортировку и калибровку зерна. Работа машины для очистки зерна “ЛУЧ ЗСО” обеспечивает высокое качество очищенного зерна с найменьшим процентом повреждённых семян. Метод сепарации, используемый при очистке зерна, основан на аэродинамическом и геометрическом  принципах. Система работы машина для очистки зерна “ЛУЧ ЗСО” построена таким образом, что исходное зерно, попадающее в пневмосепарирующий канал воздушного сепаратора, продувается встречным потоком воздуха, подаваемым центробежным вентилятором, отделяя лёгкие примеси, и далее попадает в ситовой барабан, где оно очищается от примесей, отличающихся по размерам.

Сепаратор “ЛУЧ ЗСО” – незаменимая машина для очистки зерна в Вашем хозяйстве, качество которой уже оценили более чем 200 предприятий Украины и зарубежных стран.

Меню